December 2, első péntek – reggel is lesz szentmise. Meglátogatjuk a betegeket. Du. 3 órakor a Rózsafüzér Társulatok Találkozója lesz a templomunkban.

December 3, első szombat – du. 4-5-ig szentségimádást tartunk a templomunkban.

December 4, első vasárnap – du. 4-5-ig szentségimádás lesz a templomunkban.

December 8, csütörtök – Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. A szentmisék sorrendje: de. 10 és du. 5 óra.

December 8, csütörtökön este a szentmise után, Egyháztanács gyűlést tartunk!

December 11, Advent 3. vasárnapja: a Boldog Özséb Ministránscsoportunk fogadalomtétele és újítása.

December 24, szombat – Karácsony estéje: Este 5:30 órakor az ifi csoport és a bérmálandók karácsonyi előadása, 6 órakor a betlehemi láng fogadása a cserkészektől, majd vigília szentmise. Este 8:30 órakor az Ifjúsági csoportunk és bérmálandóink karácsonyi előadását láthatjuk, utána a betlehemi láng fogadása, majd 9 órakor Éjféli szentmise.

December 25, vasárnap – Karácsony ünnepe. A szentmisék a vasárnapi sorrendben lesznek: de. 8, 10, 12, du. 5 és este 7 órakor.

December 26, hétfő – Karácsony másodnapja. A szentmisék a vasárnapi sorrendben lesznek: de. 8, 10, 12, du. 5, majd utána Karácsonyi Koncert, így este elmarad a 7-es szentmise.

December 27, kedd – Házszentelés

December 28, szerda: – Házszentelés.

December 29, csütörtök – Házszentelés

December 30, Szent Család ünnepe. A szentmisék a vasárnapi sorrendben lesznek.
December 31, csütörtök – az év utolsó napja. Hálaadó szentmisék du. 4 és este 6 órakor.
Adventi hajnali (róráté) szentmisék: az adventi hétköznapokon minden reggel 6 órakor. Hétfőtől péntekig a szentmise után az iskolásokat szeretettel várjuk a hittanterembe!

Csöndes óra az Oltáriszentség előtt: minden szombaton este 8-9-ig csöndes szentségimádás és gyónási lehetőség van a templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit!

Betegeinken segítsünk, hívjuk el lelkipásztorainkat a betegek szentségének kiszolgáltatására. Tekintsük lelkiismeretbeli kötelességünknek beteg testvéreinket megerősíteni a szentségekkel. Ez a legtöbb, amit értük tehetünk!

Szentmisék a kórházban, a Lellisi Szent Kamill kápolnában:
December 4, – Advent II. vasárnapja 11:00,

December 11 – Advent III. vasárnapja 15:00,

December 18 – Advent IV. vasárnapja 11:00

http://boldogozseb.ro/index.php/hirdetesek/havi-programunk/