Mindenki egyetért talán abban – szülők, gyerekek, sőt a legtöbb pedagógus is –, hogy az iskolai elvárások túlságosan nagy nyomással nehezednek a gyerekekre. A szó szoros értelmében: gondoljunk a többféle könyvet, füzetet cipelő kisiskolásokra, a 7-8 órát iskolában töltő kiskamaszokra, a tanulás, felfedezés örömét már régen elfelejtett, motiválatlan, depressziós középiskolásokra... Hogy eljussunk a fiatal felnőttkorig, amikor arra döbbenünk rá, hogy az iskolában tanult dolgok nagy hányadát nem használjuk, és/vagy elfelejtettük. Nem csoda hát, hogy egyre több pedagógus, szülő, diák kérdőjelezi meg, hogy a jelenlegi romániai közoktatás általában véve jó irányba halad. Egyre többen keresik azokat az alternatívákat, pedagógiai módszereket, eszköztárakat, amelyek gyermekközpontúbbak, és egyre többen fordulnak olyan alternatív pedagógiák felé, amelyek fókuszába nem a teljesítménykényszer helyeződik, hanem inkább a gyermek kiteljesedésének lehetősége.

A Kézdi Waldorf Egyesület ennek a közös keresésnek a szellemében folytatja a Waldorf-pedagógia megismertetését célzó, nyilvánosságnak szánt előadásainak sorozatát. Következő meghívottunk Kulcsár Gábor magyarországi Waldorf-pedagógus, aki január 30-án 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Kulturális Központ nagytermében tart előadást A gyermekek egészséges fejlődése az iskolában címmel. Az eseményt közösen szervezzük a Wegener Pro Sanitate alapítvánnyal, a Tudástár című közművelődési előadássorozat keretében.

Mit jelent a testi és lelki egészség? Mi szükséges ezek megőrzéséhez? Milyen tanulási környezetre van szükség az egyes életkorokban? Milyen korjelenségek befolyásolják a nevelést? Milyen pedagógiai szemléletre van szükség minden gyermek egészséges fejlődéséhez? Mi a szerepe ebben a családnak, az óvodának és az iskolának? Hogyan kell együttműködniük? E kérdések mindannyiunkat foglalkoztatnak – szülőket, pedagógusokat, nagyszülőket, edzőket, és minden olyan felnőttet, aki gyerekeket nevel, oktat, és a legjobbat szeretné a következő generációknak. Előadónk ezeket a kérdéseket járja körbe, együttgondolkodásra invitálva bennünket, és felvillantva a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit a Waldorf-pedagógia alapján.

Kulcsár Gábor 32 éve Waldorf-pedagógus, osztálytanítóként dolgozott Budapesten, közben iskolaképviselő és a Magyar Waldorf Szövetség elnökségi tagja volt. 2010-től a solymári Tanárképzés szakmai vezetője lett. Könyvet írt a Waldorf-iskolák írás-olvasás tanításáról. Ma már elsősorban a leendő Waldorf-pedagógusok továbbképzésével, felnőttoktatással foglalkozik. Az Antropozófiai Pedagógiai Műhely Egyesület egyik alapítója, a budapesti egyesület és az erdélyi Waldorf-pedagógiai továbbképzés szakmai vezetője. Több Waldorf-iskola mentortanára.

Az előadás Facebook-eseménylinkje: https://www.facebook.com/events/304216462595204

További hasonló témákat az egyesület oldalán talál: https://www.facebook.com/waldorfkezdi