Erősíti Kárpát-medencei partneri hálózatát a Sapientia EMTE

Együttműködési megállapodásokat frissített 2023 végéhez közeledve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem: 2023. november 27-én, hétfőn a Miskolci Egyetem, 28-án, kedden pedig a Soproni Egyetem vezetőivel egyeztettek a kapcsolatok fejlesztéséről. A két magyarországi intézmény képviselőit Kolozsváron látta vendégül a Sapientia, ahol a Rektori Hivatalba és a Kolozsvári Karra is ellátogattak.

Az elmúlt években megszilárdult a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tér együttműködési rendszere, melynek köszönhetően ma már szoros kapcsolatot ápolnak a magyarországi, erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai felsőoktatási intézmények. A sokrétű szakmai együttműködési rendszer erősítése céljából fontos az, hogy a térség egyetemei további közös kapcsolódási pontokat találjanak. A két magyarországi egyetem és a Sapientia EMTE közötti szerződések megújítása lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási kooperáció a formális kapcsolatokon túlmutatóan is fejlődhessen.

A Miskolci Egyetem küldöttségét, Horváth Zita rektort és Szűcs Péter rektorhelyettest hétfőn láthatta vendégül a Sapientia EMTE Kolozsváron. Tonk Márton rektor, Balog Adalbert és Farkas Csaba rektorhelyettesek, valamint Szenkovics Dezső, a Kolozsvári Kar dékánja fogadták a miskolci intézmény vezetőit, és megbeszélték a több mint 10 éve megkötött együttműködési megállapodás frissítésének lehetőségeit. Az új partnerségi megállapodás értelmében a két intézmény szándékában áll az együttműködés újabb szakterületekre való kiterjesztése, az Erasmus és Makovecz programokban való szorosabb partnerségek megteremtése, pályázatokban való részvétel, valamint közös képzési programok kialakítása. A sokéves, Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia és ásványvíz-konferencia sorozatok pedig további közös tudományos rendezvények megszervezését alapozzák meg.
Kedden a Soproni Egyetem rektora, Fábián Attila és a Sapientia EMTE vezetői az együttműködési keretmegállapodás megújítása érdekében egyeztettek: Tonk Márton rektorral, Farkas Csaba rektorhelyettessel és Náhlik Andrással, a Sepsiszentgyörgyi Kar dékánjával arról tárgyaltak, hogy az immár 15 éve létrejött intézményközi szerződés milyen új elemekkel egészül ki. A két egyetem együttműködése az elmúlt öt évben intenzívebbé vált, hiszen a sepsiszentgyörgyi erdőmérnöki képzés elindításában és oktatói bázisának megteremtésében nagy szerepe volt a magyarországi partnerintézménynek. Az új megállapodás értelmében fokozott hangsúly kerül a közös munka során a tudományos kutatási projektek kialakítására és fejlesztésére, de hallgatói, oktatói csereprogramok, szakmai gyakorlatok, különböző közös rendezvények és pályázatok is kilátásban vannak. A keddi találkozó keretében egy külön, oktatási és kutatási együttműködési egyezmény megkötésére is sor került, a közös szakmai munka részleteinek pontosításával.