21. századi társadalmi kérdésekkel foglalkozó könyvek kiadására hirdet nyílt pályázatot a Sapientia EMTE kiadója

Az egyetem huszadik jubileumi évének keretében Erdély aktuális és jövőbeni kihívásaival foglalkozó bölcsészet- és társadalomtudományi könyvek megjelentetésére hirdet nyílt pályázatot a Sapientia EMTE Scientia Kiadója. Pályázni 200–250 oldalas kéziratokkal lehet 2021. december 15-éig elektronikus formában.

Olyan kéziratok beérkezését várják, amelyek a 21. századi erdélyi léthelyzettel összefüggő sajátos problémákat vetnek fel és tárgyalnak (regionalitás, lokalitás, globalitás, digitalizáció, liminalitás, marginalitás, transznacionális migráció, határtapasztalat, identitás, interkulturalitás, átmenetek, köztesség, két- és többnyelvűség, válság és változás, kihívások és perspektívák stb.). a régi/új erdélyi kérdések újszerű kontextusba való helyezésével, a kortárs irodalmi és filmes társadalomreprezentációk, aktuális nyelv-, kultúra-, média-, kommunikáció-, fordítás- és oktatástudományi témák eredeti módon való problematizálásával és/vagy ezek inter- vagy multidiszciplináris megközelítésével.

Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet – a tudományos igény a tartalomra, szerkezetre, szakmai szempontból megfelelő dokumentáltságra vonatkozik, stílusa lehet szabadabb, esszéisztikus vagy más, a bölcsészet- és társadalomtudományi művekben alkalmazott szerzői stílus. a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre: bárki benyújthat pályázatot, aki a vázolt kérdésekkel tudományos szinten foglalkozik.
További részletek és a pályázat teljes felhívása az egyetem oldalán olvasható, ugyanitt megtalálható a szükséges pályázati iratok teljes listája: www.sapientia.ro. További információkért érdeklődni lehet e-mailen a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy telefonon a 0722-527135-ös számon.

http://www.sapientia.ro/hu/hirek/21-szazadi-tarsadalmi-kerdesekkel-foglalkozo-konyvek-kiadasara-hirdet-nyilt-palyazatot-a-scientia-kiado
http://www.sapientia.ro