ady-endre-osztondijpalyazat-tehetseges-es-raszorulo-diakok-tamogatasara

2016-ban újra kiírásra kerül az Ady Endre ösztöndíjpályázat tehetséges és rászoruló diákok támogatására.

Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5.800.000 Ft, az ösztöndíj mértéke 100.000 - Ft-nak megfelelő Lej/fő a 2016/2017-es tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik.

Pályázók köre: Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti állandó lakcímmel rendelkező tanulók, magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók.

A pályázat formai követelményei:
- Pályázati adatlap
- A 2016/2017-es tanév iskolalátogatási igazolása
- A 2015/20156-os tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata
- A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek másolT
- Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat
- Jövedelem igazolások
- Indokolt esetben: Tehetségpont igazolása, ajánlása
- A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: az igazoló hivatalos irat másolata
- A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő személyazonossági igazolványának másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25. (postabélyegző dátuma). A pályázatokat a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére kell küldeni:

Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

A pályázati űrlap valamint a részletes pályázati kiírás megtalálható a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács honlapján: http://tehetsegpont.ro/index.php/10-hirek/89-ady-endre-palyazati-felhivas-a-2016-2017-es-tanevre