2021. július 25-én, vasárnap 11 órakor a kézdivásárhelyi evangélikus templomban, (Dózsa György u. 10.) ökumenikus istentisztelet keretében kérjük Isten áldását a bölcsőde-óvoda építési munkálataira, és hálát adunk a felújított templomért. Az istentiszteletet követően az épülő óvoda helyszínén (Luther Márton u. 10.) megtörténik az alapkőletétel és annak megáldása.

2019-ben Magyarország Kormányának támogatásával sikerült felújítanunk templomunk tetőszerkezetét, idén Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának közbenjárásával a tornyot restauráltuk. A bölcsőde-óvoda építése a magyar kormány, a Püspöki Hivatal és a Kézdivásárhelyi Egyházközség közös beruházásaként valósul meg.

Nagy öröm lenne számunkra, ha jelenlétükkel megtisztelnék ezt a számunkra kiemelkedő alkalmat.