Bűn – bűnhődés nélkül - Ibsen-dráma a Tamási Áron Színházban

„El kelle buknunk – haj, minő tanulmány! –
Meg kelle törnöd - oh, mily áldozat! –„
Arany János: Széchenyi emlékezete


A Tamási Áron Színház április 7-én, vasárnap 19 órától mutatja be Henrik Ibsen A társadalom támaszai című drámáját Botos Bálint rendezésében.

A Mátray László által alakított főhős, Karsten Bernick városának mintapolgára. Johan (Fekete Lovas Zsolt) és Lona (Szalma Hajnalka) amerikai hazatérésével azonban a hajógyár-tulajdonos karrierjének és magánéletének idillje is meginog. Az 1870-es években gyakori megoldás volt a nem tengerbiztos hajók vízre bocsájtása. Ez az embertelen biztosítási csalás nagy sajtófigyelmet kapott a korban. Ibsen főhőse, Karsten Bernick tengerre engedi a hajót rozzant állapota ellenére. Bernick alakját Ibsen valós figuráról, Morten Smith-Petersen hajógyár-tulajdonosról mintázta, aki Ibsen hőséhez hasonló módon opportunista volt: céljaihoz igazította a helyes és a helytelen relatív fogalompárosát.

Botos Bálint előadásának dinamikájában az egyeditől halad az egyetemes fele, egyének személyes történeteiből bontja ki világábrázolását. Karsten Bernick férfidrámájából kibomlik a norvég, a kapitalista társadalom moralitásra, etikára hivatkozó mikrokozmosza. A látszaterkölcs kisvárosa ugyanis tulajdonképpen Rousseau természeti állapotának a tökéletes példája. A hatalom és az erkölcs ellentéte, a magánérdek és a közérdek összemosása teszi bemeszelt sírrá a modern társadalmat – Ibsen korában és a mi korunkban egyaránt.

Ibsen A társadalom támaszaiban későbbi műveihez képest óvatosabban nyúl a mértéktelenség, a bűn és a bűnhődés tematikájához. Itt még nem vág arcul, csak figyelmeztet. Az előadást április folyamán még háromszor tűzi műsorára a színház: április 14-én, 15-én és 17-én 19 órától.
A produkcióra április 1-től jegyek válthatók a Központi Jegyirodában vagy interneten a www.biletmaster.ro - honlapon.