Egy fa a jövő nemzedékének - pályázati felhívás

A pályázati program fő célja:

ˇAz őshonos gyümölcsfák visszatelepítése Háromszékre, közösségi részvétellel.

A támogatás céljai:
- Hagyományos kertészeti ismeretek felelevenítése, népszerűsítése.
- A helyi értékekre való figyelem ráirányítása.
- A helyi értékekkel való gazdálkodás, mint életfenntartó szükséglet megjelenítése a közösség szempontjából.
- A felelősségérzet a jövő iránt.
- Környezetünk védelme.
- Hagyományokhoz való visszatérés, hagyományok továbbvitele.

Célterület: Háromszéki falvak és települések.

Pályázók köre: Háromszéki civil, egyházi és szakmai szervezetek.

Keret: 2 000 gyümölcsfa csemete (5-6 fajta).

Program feltételek:
- Célterület öt régió: Kézdiszék, Orbaiszék, Sepsiszék, Erdővidék, Bodzaforduló és környéke.
- 12-15 háromszéki település
- Régiónként max. 400 csemete.
- Családonként 3 csemete.

Pályázati feltételek:
- Valós igény felmutatása (igénylők névsora).
- Alkalmasság a szakszerű megvalósításra (min. egy kertészeti szakember részvétele a projektben).
- Megvalósítási periódus: 2018. április-május.

A pályázó vállalja, hogy aktívan bekapcsolódik a csemeteosztás bonyolításába azon településen/régióban, amelyért felel.

Pályázatok elkészítése és beküldése

A pályázati űrlapot mellékletekkel együtt a Háromszéki Közösségi Alapítvány honlapjáról lehet letölteni: www.hka.ro. A kitöltött pályázati űrlapot és a kötelező 1. számú mellékletet (igénylők névsora) elektronikusan kérjük beküldeni a hka@hka.ro címre. Beküldési határidő: 2018. március 31.

Sikeres pályázást kívánunk!
Pályázati űrlap: http://kezd.in/WeTRE
1. számú melléklet: http://kezd.in/qz4jw