a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár vendége lesz dr. Csikány Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem főmunkatársa, hadtörténész. A történelmi eseményekben gazdag európai hadművészet (1789–1918) kiváló ismerőjeként tart előadást 2019. november 22-én, pénteken 18 órától, Székely határőrök a napóleoni háborúkban címmel.

Napóleon katonai sikerei kétségtelenek. Életútjának feldolgozása számos formában örökítette meg a franciák császárának sikerét, de arról, hogy hogyan is találkozhatott az évszázad hadászati zsenije a jóval odébb élő székely határőrökkel, kevesebb információ, adatközlés lelhető fel. A szervező könyvtár Gábor Áron termében a jeles előadó, levéltári kutatásainak köszönhetően, erre vonatkozó, korabeli forrásokra is rávilágít.

Dr. Csikány Tamás főbb kutatási területei a 19. századi vár- és erődítményrendszer és az 1848–1849-es magyar szabadságharc hadművészete is.

Fotó: https://indafoto.hu/tomhanx/image/20807567-11413bb3