Fiatalok és természetvédelmi területek hálózata

A természetvédelmi területek akkor tudják leghatékonyabban biztosítani a természeti értékek védelmét, ha egymással összeköttetésben vannak, hálózatot alkotnak. Különösen fontos az összeköttetés a vándorló fajok számára, de minden élőlénynek szüksége van terjeszkedési lehetőségre is az életben maradáshoz. Az európai természetvédelem már több évtizede elkezdte gyakorlatba ültetni az ökológiai hálózatok elvét, és a tagállamok létrehozták a Natura 2000 hálózatot.
A "Fiatalok és természetvédelmi területek hálózata a délkelet-erdélyi vulkáni régióban" című projekt célja Székelyföld természetvédelmi területeinek, Natura 2000-es terület-hálózatának, természeti értékeinek megismertetése a régióban élő fiatalokkal, egy látogatóközpont kialakítása és a védett terület-hálózat funkcionalitásának javítása.
A projekt kezdete óta eltelt egy hónapban 800 székelyföldi fiatal tanult a régió természetvédelmi területeiről, természeti értékeiről. A csíkszeredai, gyergyószentmiklósi, székelykeresztúri, udvarhelyi, korondi, baróti, sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi iskolák diákjai előadások keretében ismerkedtek a fenti témákkal. A diákok egy része a településükhöz közeli természetvédelmi területen terepmunkában is részt vett, a következő helyszíneken: Békás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park, Borzonti Nyíres láp, Alcsíki-medence Natura 2000 terület (Borsáros-láp), Rák-tava (Nagygalambfalva), Bodok-Barót Natura 2000 terület (Sugásfürdő és Köpec közelében), Perkő, Csíki-havasok Natura 2000 terület. A védett területek növény és állatvilágát helyi szakemberek mutatták be, emellett a fiatalok az öreg fák mérésének módszerét és a tócsák élővilágát is megismerték.
A projektben résztvevő fiatalok, tanárok, a természetvédelmi területek kezelői és szakértői egy Facebook csoportban információkat osztanak meg környékük természeti értékeiről. A Fiatalok és védett területek hálózata nevű csoport bárki érdeklődő számára nyitott. A legtöbb, legérdekesebb adatot szolgáltató természetbúvárokat jutalomban részesítjük. Az összegyűlt eredményeket egy természetvédelmi témájú látogatóközpont kialakításához, berendezéséhez használjuk fel, melynek megnyitására augusztusban kerül sor a Riehen Egyesület Erdei Iskola Vendégházában.
A projektet a Réti Csík Természetvédelmi Egyesület bonyolítja le, partnerei a Pogány-havas Kistérségi Társulás, a Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökség, a Riehen Egyesület, természetvédelmi területek kezelői, iskolák.
A projekt támogatói a Zöldövezet program keretében a Polgár-Társ Alapítvány és a MOL Románia.