A Háromszék nem alkuszik rendezvénysorozat részeként, Kovászna Megye Tanácsa és a Bod Péter Megyei Könyvtár rajzversenyt hirdet, három életkori kategóriában, a 4-7, 7-10 és 10-14 évesek korcsoportja számára. A pályázat tárgya: Háromszék nem alkuszik - akár történelmi-történeti, akár mai értelmezésben. Ehhez a következő fogalmakat lehet hozzárendelni, illetve ezeket értelmezni a jelzett kettős szemszögből: hűség, bátorság, kitartás, szülőföld.

A rajzok szabad technikával készíthetők el, A4-es méretben. Minden jelentkező egyetlen rajzzal nevezhet be. A pályamunkák beadási határideje egy héttel meghosszabodott, 2019. február 17-ig lehet elküldeni a könyvtár postacímére (Biblioteca Județeană „Bod Péter", 520008 Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, jud. Covasna) - a borítékon feltüntetve: „Háromszék nem alkuszik" -, vagy beadni a könyvtár gyermekrészlegére.

A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a következőket:
- készítője neve, életkora, csoportja vagy osztálya
- óvodája / iskolája neve, annak elérhetősége (település, telefonszám, e-mail cím)
- a rajz címe, ha van (amennyiben nincs, a verseny témája a cím).

A legjobb rajzok szabadtéri kiállításon lesznek majd láthatóak Sepsiszentgyörgy főterén, a jövő évi március 15-i ünnepségek alkalmával, szerzőik pedig háromszéki honismereti jutalomkiránduláson vehetnek részt.