2016, július 2-án, szombaton 17 órától megnyitják az Isten veletek és velem című kiállítást, mely a hasonló című pécsi kiállításból válogatva kapcsolódik a Haszmann Pál Múzeum gyűjteményéből összeállított I. világháborús tárlathoz, megmutatva, hogyan élték meg a katonák és szeretteik a hosszú háborús éveket.
A csernátoni kiállítást pécsi, vajdasági és drávaszögi személyes történetek, elbeszélések, napló- és levélrészletek, korábban ismeretlen, magángyűjteményekből előkerült fotók, képeslapok egészítik ki, megidézve élettörténeteket, kortörténetet.
A megnyitón a pécsi Boja zenekar katonadalokból összeállított műsora lesz hallható.