Mile Lajos, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának főkonzulja adott át könyvadományt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorának, dr. Tonk Mártonnak 2021. február 2-án. A több mint 700 könyvtári egységből álló donáció a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által felajánlott jogi szakkönyveket és a dr. Rokolya Gábor (volt Budapest, 5. kerületi közjegyző) jogi szakkönyvtárából összeállított adományt tartalmazza.

A Sapientia 2010-ben indított a kolozsvári karán kétnyelvű jogászképzést azzal a céllal, hogy korszerű és gyakorlatias jogi szakismereteket adhasson át hallgatóinak, a magyar–román képzéssel biztosítva azt, hogy a hallgatók versenyképes szaktudásra tegyenek szert. A szak hallgatói a felajánlásnak köszönhetően egy egész kisbusznyi könyvhöz férhetnek majd hozzá a jövőben szakkönyvtárukban.

A MOKK adománya Dósa Elek Erdélyhoni jogtudomány I–III. című reprint kiadványának 100 példányát tartalmazza, amellyel az adományozó kamara célja a ma már nehezen hozzáférhető jogi szakmunka hozzáférhetővé tétele volt az erdélyi magyar jogászképzésben. Dr. Rokolya Gábor közjegyző adománya 579 magyar és idegen nyelvű jogi szakkönyvet, lexikonokat, történelmi monográfiákat, 65 évfolyam történeti és külhoni helytörténeti folyóiratot, 6 CD-t tartalmazott.

Az ajándékozás előzménye, hogy 2018 áprilisában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, Tóth Ádám és Rokolya Gábor, a kamara kulturális bizottságának elnöke Kolozsvárra látogatott. Látogatásuk fő célja Gidófalvy István kolozsvári magyar királyi közjegyző, a Kolozsvári Közjegyzői Kamara elnöke bronz mellszobrának felavatása volt a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán. A szobor avatása a magyarországi küldöttség (mintegy 40 közjegyző) jelenlétében ünnepélyes keretek között történt meg. A delegáció látogatása során úgy döntött, hogy felkarolja az egyetemi könyvtár jogi gyűjteményének korszerűsítését az elkövetkezendő években, és ezt támogatni kívánja a jövőben is.