Kézdivásárhely Önkormányzata tavaly novemberben módosította azt a tanácshatározatot, amely a különböző kitüntetések átadását szabályozza. A 2017-es határozat a Pro Urbe-díjakra tér ki részletesen, szabályozva annak odaítélését, jelölési feltételeit. A város nem titkolt szándéka innentől fogva minden évben kiosztani a díjat egy olyan személynek, aki érdemes a cím megszerzésére. A javaslatokat 2018. július 30-ig várják a polgármesteri hivatal iktatójába. A díjat augusztus végén, az Őszi Sokadalom keretében adják át.

A 98/2017-es tanácshatározat kimondja, hogy a Pro Urbe-díj a második legfontosabb kitüntetés, amelyet a Városi Tanács odaítélhet egy arra érdemes személynek. Pro Urbe-díjat kaphat bármely kézdivásárhelyi vagy Kézdivásárhelyen élő személy, aki tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez, tettei kimagaslóak, és betöltötte 70. életévét. Pro Urbe-díjat csak élő személynek lehet adományozni.

Kézdivásárhely Önkormányzata várja a jelöléseket a cím odaítélésére. Javaslatot tehet bárki, ennek feltételei a következők: az iratcsomót a javaslattal az iktatóba kell letenni legkésőbb 2018. július 30., 15 óráig. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kifejtést, amelyben a jelölő megindokolja, hogy miért javasolja a személyt Pro Urbe-díjra; egy ajánlást, amelyet legalább három másik személy aláírásával támogat; minden olyan dokumentumot, amit a jelölő fontosnak tart leadni a jelöléshez. Miután a javaslatokat iktatták, ezek átkerülnek a Kommunikációs Irodához, aki ellenőrzi majd továbbítja a jelöléseket a Városi Tanács kulturális bizottságának. A kulturális bizottság, a jelöltek alapján javaslatot tesz a Pro Urbe-díjas személyre, majd tanácsülés keretében, tanácshatározattal megerősíti azt. A tanácshatározatnak már tartalmaznia kell a jelölt laudációját is. A döntést követően, a Pro Urbe-díjat Kézdivásárhely polgármestere, rendkívüli tanácsülés keretében, az Őszi Sokadalom városünnep idején adja át a jelöltnek. A díjátadó ünnepségre várhatóan 2018. augusztus 30-án, a városnapok első napján kerül sor.

Részletesebb információkért forduljanak a Kommunikációs Irodához a 0267-361974/127-es belső számon vagy a presskezdi@gmail.com e-mail címen. A kitüntetéseket szabályozó tanácshatározat elolvasható a www.kezdi.ro honlapon.