Keressük 2019 Pro Urbe díjasát


Incze László történész, múzeumalapító és dr. Szőcs Géza Mihály pedagógus, helytörténész mellé harmadik Pro Urbe díjasát keresi Kézdivásárhely. Az önkormányzat második legfontosabb kitüntetését húsz év után – a tavalyi városnapok keretében – ismét odaítélték, és nem szakítva meg a hagyományt, ebben az évben is kiosztják a díjat. A Pro Urbe-díjra két hónapig, azaz 2019. március 15-ig várják a javaslatokat.

A Pro Urbe-díj a második legfontosabb kitüntetés, amelyet a kézdivásárhelyi Városi Tanács odaítélhet egy arra érdemes személynek. Pro Urbe-díjat kaphat bármely kézdivásárhelyi vagy Kézdivásárhelyen élő személy, aki tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez, tettei kimagaslóak, és betöltötte 70. életévét. Pro Urbe-díjat csak élő személynek lehet adományozni. A díjat augusztus végén, az Őszi Sokadalom keretében adják át.

A jelölési feltételek a következők: az iratcsomót a javaslattal a polgármesteri hivatal iktatójába kell letenni vagy elküldeni a presskezdi@gmail.com e-mail címre legkésőbb 2019. március 15-én, 10 óráig. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kifejtést, amelyben a jelölő megindokolja, hogy miért javasolja a személyt Pro Urbe-díjra; egy ajánlást, amelyet legalább három másik személy aláírásával támogat; továbbá, minden olyan dokumentumot, amit a jelölő fontosnak tart leadni a jelöléshez. Miután a javaslatokat iktatták, ezek átkerülnek a Kommunikációs Irodához, amely ellenőrzi majd továbbítja a jelöléseket a Városi Tanács kulturális bizottságának. A kulturális bizottság, a jelölések alapján, javaslatot tesz a Pro Urbe-díjas személyre, majd tanácsülés keretében, tanácshatározattal megerősíti azt. A tanácshatározatnak már tartalmaznia kell a jelölt laudációját is. A döntést követően, a Pro Urbe-díjat Kézdivásárhely polgármestere, rendkívüli tanácsülés keretében, az Őszi Sokadalom városünnep idején adja át a jelöltnek. A díjátadó ünnepségre várhatóan 2019. augusztus 29-én, a városnapok első napján kerül sor.

Részletesebb információkért forduljanak a Kommunikációs Irodához a 0267-361974/127-es belső számon vagy a presskezdi@gmail.com e-mail címen. A kitüntetéseket szabályozó, 98/2017-es tanácshatározat elolvasható a www.kezdi.ro honlapon.