Újra leadják a Kaszárnya felújítására szánt pályázatot

Kivételesen november 23-án, szerdán tartotta soros ülését Kézdivásárhely Helyi Tanácsa, a változtatásra azért volt szükség, mert a Kaszárnya épületének felújítására irányuló pályázat iratcsomójáról mihamarabb dönteni kellett. Az összehívóban előterjesztett kilenc napirendi pont további két napirendi ponttal egészült ki, így tizenegy kérdésben hoztak döntést a városatyák.

A város költségvetésének módosításánál Bokor Tibor polgármester elmondta: 169.890 lejjel növekszik a bevételi rész, ebből jelentősebb összeg, azaz 100.000 lej a Gosp-Com Kft.-nek megy a szolgáltatások kifizetésére, de kiegészítik a kulturális- és sportintézmények közüzemi díjainak kifizetését is, erre 63.000 lejt különítettek el. A tanügynek 23.000 lej, szociális kiadásokra 25.000 lej, a Minorita rendház pályázati kiegészítésére 25.000 lej, a Gábor Áron Oktatási Központ víztornyának víztartállyá való alakítására 20.000 lejt szánnak. A negyedévi pénzügyi mérleg szavazásánál kiderült, hogy a betervezett jövedelmet 91 százalékban sikerült teljesítenie az önkormányzatnak, a betervezett kifizetéseknél pedig 71 százalékot, ami abból adódik, hogy sem a Vasút utcára, sem a Vágóhíd utcára nem tudtak pénzt költeni, mert a cégek semmilyen beruházást nem eszközöltek az említett utcákban. A polgármester kiemelte: a jó hír az, hogy lejárt a Vasút utcára kötött szerződés, így újra kiírhatják a licitet az utca javítására, és a Vágóhíd utca ügyében is döntött a bíróság, így a közbeszerzést megnyerő cég tavasszal ott is elkezdheti a munkálatot. A harmadik és negyedik napirendi pontban a Kaszárnya épületének felújítására leadandó pályázatról döntöttek, jóváhagyták a véleményezési dokumentációt és a pályázati költségeket.

Az ötödik pontot Gál Elemér László tanácsos kezdeményezte, és kérte a tömbháznegyedekben létrehozott fizetős parkolók bérleti díját évi 120 lejről 70 lejre csökkenteni. A városatyák többsége ezt leszavazta, azzal a megjegyzéssel, hogy a parkolók bérlése nem kötelező, tehát csak annak kell kifizetnie, aki igényli. Derzsi Gyula alpolgármester hozzátette: immár öt éve ő vesz részt a parkolók licittárgyalásain, és az öt év alatt egyetlen autós sem jelezte, hogy soknak tartja az összeget, sőt, mindig túljelentkezés van a helyekre.

A következő három napirendben egy Fecske utcai tömbházlakás és egy Fortyogó utcai terület kataszteri iratcsomóját fogadták el, majd jóváhagyták az övezeti városrendezési tervet a Fehérmartok utcára. A kilencedik napirendi pontot Ilyés Botond tanácsos terjesztette elő, és kérte a Torja felé vezető út utolsó előtti utcájának Dobolyi Aladár utcára való keresztelését. A tervezetet egyhangúlag elfogadta a városi tanács.

Az utolsó két pont sürgősséggel került a határozattervezetek közé. A tizedik pont a faeladást célozta, mivel változott a fakitermelést szabályozó módszertan, így a 2017-es kitermelésről kellett döntenie a városatyáknak. Utolsó pontként a Vágóhíd utca javításának részletes költségeit szavazták meg.