Őszentsége Ferenc pápa elfogadta Mons. Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Mons. Tamás József segédpüspök lemondását, egyben 2019. december 24-én Mons. Dr. Kovács Gergelyt, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét gyulafehérvári érsekké nevezte ki.
Kovács Gergely 1968-ban született Kézdivásárhelyen. Teológiai tanulmányait 1987-ben kezdte meg a gyulafehérvári szemináriumban, majd 1990-ben Rómában folytatta. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Gregoriana és Lateráni pápai egyetemeken tanult.

1993-ban pappá szentelték a gyulafehérvári érsekség számára. Római tanulmányait 1996-ban fejezte be egyházjogi doktorátussal, ezt követően egy évig káplánként dolgozott Marosvásárhelyen.

1997 augusztusától a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője. A Kléruskongregáció és a Rota Romana Bíróság munkatársa. 2019. november 25-én kinevezést kapott a Hittani Kongregáció azon bizottságába, amely a házasságok hit javára történő felbontásának eljárásait vizsgálja ki. Tudományos cikkei külföldi és belföldi folyóiratokban jelentek meg, a Kultúra Pápai Tanácsa által kiadott Cultura e Fede folyóirat felelős igazgatója.

2012 februárja óta Márton Áron, 2016-tól Hám János, 2017-től Bódi M. Magdolna boldoggá avatási ügyének posztulátora.

Kovács Gergely, a kinevezett gyulafehérvári érsek püspökké szenteléséig és beiktatásáig – melyről a későbbiekben intézkednek –, Jakubinyi György nyugalmazott érsek apostoli kormányzóként vezeti a Gyulafehérvári Főegyházmegyét.

Kovács Gergely többek között az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) fenntartásában lévő Pápai Magyar Intézet Vigilancia Bizottságának a tagja.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/kovacs-gergelyt-gyulafehervari-ersekke-nevezte-ki-ferenc-papa