Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala nyilvános árverésre bocsát 2019. október 8-án (kedd) 15:30 órai kezdettel szabadon maradt parkolóhelyeket az alábbi utcákban/kerületekben:
I. Molnár Józsiás utca szabad parkolóhelyek: 11, 14, 22, 30, 31
II. Szabó Jenő utca szabad parkolóhelyei: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 18, 24, 27, 30, 46
III. Szabadság utca / Óvoda utca szabad parkolóhelyei:
- Szabadság utca: 8, 9, 14
- Óvoda utca: 9, 25, 40, 46
IV. Bethlen Gábor és Építők utca: 7, 39, 47, 53, 54, 66, 78
V. Csernátoni út szabad parkolóhelyei: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27.

Az érdekelteket a polgármesteri hivatal tanácstermébe várják. A jelentkezési iratcsomók benyújthatók 2019. október 7-én, hétfőn 15.00 óráig a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal iktatójába.
A következő iratok szükségesek:
- típuskérés (beszerezhető a városrendészeti irodától)
- személyazonossági igazolvány másolata
- lakás tulajdonjogát bizonyító irat másolata
- a személygépkocsi jármű-igazolványának másolata
- a helyi adóhivatal által kiállított bizonylat
- a személygépkocsi használati jogát bizonyító irat másolata (pl. leasing-szerződés) –
esettől függően
- fogyatékossági fokozatba való besorolást igazoló bizonylat – esettől függően
- nyugdíjszelvény másolat férjnek és feleségnek – esettől függően
Információ igényelhető a városrendészeti irodától (202-es iroda) vagy a 0730 600284-es
telefonszámon.