Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala nyilvános árverésre bocsát 2018. október 30-án (kedd) 15:00 órai kezdettel szabadon maradt parkolóhelyeket az alábbi utcákban:
Bethlen Gábor és Építők utca szabad parkolóhelyek: 2, 7, 8, 10, 13, 19, 25, 35, 36, 50, 61, 68, 72, 74, 76, 77, 78.
1 Decembrie 1918 - II zona szabad parkolóhelyei: 8, 25, 26, 38, 43.

Az érdekelteket a polgármesteri hivatal tanácstermébe várják. A jelentkezési iratcsomók benyújthatók október 29-én, hétfőn 15:00 óráig a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal iktatójába.
A következő iratok szükségesek:
- típuskérés (beszerezhető a városrendészeti irodától)
- személyazonossági igazolvány másolata
- lakás tulajdonjogát bizonyító irat másolata
- a személygépkocsi járműigazolványának másolata
- a helyi adóhivatal által kiállított bizonylat
- a személygépkocsi használati jogát bizonyító irat másolata (pl. leasing-szerződés) –
esettől függően
- fogyatékossági fokozatba való besorolást igazoló bizonylat – esettől függően
- nyugdíjszelvény másolat férjnek és feleségnek – esettől függően
Információ igényelhető a városrendészeti irodától (202-es iroda) vagy a 0730 600284-es
telefonszámon.