2019. szeptember 18., szerdán, 19 órától a Láthatatlan jelenlét 2.0 - Bevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik megnyitójára kerül sor, a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótéren (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia).

A vendégeket üdvözli VARGHA Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója.

A kiállítást megnyitja GYÖRGY Gabriella, múzeumpedagógus LAUTER Éva, a Ferenczy Múzeumi Centrum tudományos igazgatóhelyettese.

Jelen lenni többet jelent, mint éppen valahol tartózkodni. Teljes figyelmünket, odaadásunkat, beleérző képességünket igényli. Hogyan is élhetnénk bele magunkat bármibe is, ha nem tudnánk átélni azt a másvalamit, vagy másvalaki helyzetét? Beleérző képességünket és fantáziánkat most egy interaktív kiállításon fejleszthetjük, miközben jól szórakozunk – a jelenlét, a hiány és a kommunikáció fogalmai köré csoportosított kortárs és modern alkotások közegében. A különleges, kimondottan kamaszok számára rendezett kiállításon a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményének darabjai kezdeményeznek párbeszédet a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér gyűjteményével és a művészek alkotásaival, illetve természetesen a közönséggel. A múzeumpedagógiai szempontok szerint rendezett tárlaton asszociációs játékokkal és egy társasjáték segítségével keressük a válaszokat a műalkotások által feltett kérdésekre – közösen próbálunk válaszolni az olyan nagy horderejűekre is, mint például: hogyan tudnánk elmagyarázni egy földönkívülinek, hogy mi a művészet?

A tárlat a 2018-ban a szentendrei Barcsay Múzeumban, György Gabriella és Kassai Hajnal által rendezett Láthatatlan jelenlét. Bevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállítás és az ahhoz kapcsolódó módszertani program folytatása. A kortárs művészet könnyebb befogadását segítő projekt most egymástól két, földrajzi értelemben távol álló gyűjteményben keresi a kapcsolódási pontokat.

Kurátorok: FÁM Erika (MAGMA) és GYÖRGY Gabriella (FMC), múzeumpedagógusok

Kiállító művészek:
ANNA Margit | ÁSZTAI Csaba | BAKÓ Mihály | BARTHA József | CSIKI Csaba | CSONTÓ Lajos | Petar ČORNATOVIĆ | CSUTAK Magda | DAMOKOS Csaba | ERHARDT Miklós | ÉLTES Barna | GÁSPÁR Csongor és SZABÓ Melinda | GYŐRFFY Sándor | HOLDAS György | ILOSVAI VARGA István | Kis Varsó | KISPÁL Ágnes-Evelin | KMETTY János | KOLUMBÁN Hanna | KORNISS Dezső | KÓSZA SIPOS László | KUSZTOS Attila | ORSZÁG Lili | PAIZS GOEBEL Jenő | Ivan PUIG | Sorin NEAMŢU | SZIRTES János | TÓTH Eszter | VAJDA Lajos | VÁNCSA Domokos | VERES Szabolcs | VINCZE Ottó | WANEK Ferenc

A kiállítás 2019. október 04-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

Szervezők: Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre | MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy Partner: Kovászna Megye Tanácsa Támogatók: NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával