A sepsiszentgyörgyi Lármafa Egyesület 2019 augusztus 26 és szeptember 1 között szervezi meg az Őrkői Cigánytalálkozó harmadik kiadását.

„Tudod-e, hogy nekem is fáj,
ha arcomba lépsz?
Tudod-e, hogy én ismerlek?
Míg te rólam semmit,
rólad én mindent tudok.
Tudod-e, hogy ami neked bennem mesevilág,
nekem ostorhegyvalóság?”
Choli Daróczi József (Kérdés)Misszió
A találkozót először 2016-ban szerveztük meg. Célunk az volt, hogy a Sepsiszentgyörgy külvárosában elhelyezkedő cigány telepet (Őrkő) valamilyen formában megsegítsük, a város részévé emeljük, mivelhogy az őrkői közösség és a város lakói között már rég óta egy nagy szakadék tátong. A város nem ismeri ezen közösség értékét, kultúráját (egyedi őrkői táncokat, dalokat), az őrkőiek viszont nem ismerik a várost. A találkozó erről a találkozásról szól, de van egy másikfajta találkozás is, amikor a cigány közösség találkozik önmagával. Találkozik önmaga értékeivel, ez által gyökeret verhet saját kultúrájába, önbizalmat nyer és megtalálja a helyét a társadalomban. A MANUS ehhez teremti meg a feltételeket, ennek érdekében hoz létre egy platformot. Gyakorlatban ez úgy történik, hogy ezen a platformon pozitív példákat vonultatunk fel, olyan cigány származású művészeket, tudósokat, politikusokat, mesterembereket, akik ösztönzőleg hatnak erre a közösségre. Tehát, nem csak a szórakoztatásról van itt szó, a MANUS-nak egy nagyon komoly misszió jellege van.


Cél
Egy hét, amikor az ajtó előtt hagyjuk az előítéleteinket, lerakunk mindent, amit eddig tudunk egymásról, azért, hogy újra megismerjük egymást, figyeljünk egymásra, tanuljunk egymástól, friss szemmel és más megvilágításban.

Sepsiszentgyörgy határában, az Őrkőn él egy majd négyezres közösség, többnyire nyomorban, nemcsak a város, de a társadalom peremén. Helyzetük javításában, rendezésében mindeddig nem sikerült jelentős eredményt elérni, s bár többen, sokféleképpen igyekeztek segíteni, áttörésnek egyelőre nyoma sincs. A Lármafa Egyesület idén harmadik alkalommal tűzte ki célul a Manus Őrkői Cigánytalálkozó megszervezését. Ez egy olyan találkozó, amely egy hét leforgása alatt betekintést mutat a roma közösségek életébe. Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy ez a találkozó nem csak a cigányok találkozása hanem, etnikai hovatartozástól függetlenül, minden olyan ember találkozója, aki kíváncsi, hajlandó levetkőzni prekoncepcióit, ami által egy teljesen új világot fedezhet fel magának.

A Manust idén kibővítettük kerekasztal-beszélgetéssekkel, amelyen az őrkőiek felzárkóztatásának lehetőségeire keressük a kiutat helyi karitatív szervezetek képviselőivel, szociológusokkal, és más cigány témában kutató romániai szakemberekkel illetve magyarországi vendégekkel, akik tapasztalataikat is megosztják majd.

Lehetőség nyílik kibeszélni számos problémát és ötleteket meríteni mások eredményeiből. Körvonalazódott, hogy az Őrkőn élők a lakhatási gondokon túl két sarkalatos problémával szembesülnek: a tanulással, pontosabban annak hiányával és a munkanélküliséggel, így ezt a témát feszegetjük inkább. Továbbá újdonság lesz még a kirakodóvásár, színház, cigány irodalmi est illetve fotó kiállítás is.

„Napjainkban egyre nagyobb szükség van arra, hogy a gyerekeknek megadjuk, a felnőtteknek pedig visszaadjuk a tudásukat saját identitásukról, a méltóságuk megőrzése érdekében. Ahogyan a két- vagy többnyelvűség gazdagságot jelent az embernek, úgy a kisebbségi lét is adhat vállalható öntudatot, kulturális gazdagságot, büszke állampolgárságot.”
Rézműves Melinda (roma értelmiségi, néprajzkutató, a romani nyelv őre)


Elérhetőségek:
Weboldal: www.alarmafa.eu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/Manus-1350294208457290/