A tervezetthez képest kicsit korábban, november 3-án, hétfőn reggel 9 órakor tartotta soros ülését Kézdivásárhely tanácsa, amelyen nyolc határozattervezet került megvitatásra. A legfontosabb kérdés a költségvetés módosítása volt, amelyben, többek között, a Vasút és a Molnár Józsiás, valamint a Vágóhíd és a Május 1. utcák modernizálási munkálataira előirányozott összegek is szerepeltek.

A Helyi Tanács tagjai egy 3.159.000 lejes költségvetésnövekedést szavaztak meg a hétfői, soros tanácsülésen. Az említett összegben szerepel egy 1.577.000 lejes tétel, amely a Fejlesztési Minisztériummal kötött szerződés alapján két pályázatra költhető el: 50.000 lej a Vágóhíd és a Május 1. utca tervezési költségeire, 1.527.000 lej a Vasút és a Molnár Józsiás utcák modernizálására. Mindkét összeg a 2014-es évre érvényes. A költségvetés tovább növekszik 250.000 lejjel, ami az önkormányzat saját jövedelméből származik, az ÁFÁ-ból visszaosztott összeg 947.000 lej. Ezen felül, az október 24-i kormányhatározat értelmében 410.000 lej folyik be az önkormányzathoz, amely azokat a tartozásokat vállalja át, amelyeket az előző mandátum idején nem fizetett ki a város a gyerekjogvédelem felé. A költségvetésbe bevett összegből 333.000 lejt saját működésre költenek, ebből 125.000 lejjel pótolják a polgármesteri hivatal főépületének javítását, valamint 110.000 lejt fizetnek ki a korábbi polgármester kampánykiadványára. Mint ismeretes, ezt az összeget 2012-ben nem volt hajlandó törleszteni az önkormányzat, azonban végleges bírósági döntés született, így a munkadíjat ki kell fizetni. Ezen kívül 811.960 lejjel emelik a tanügyben a fizetésalapot, 134.700 lejt költenek a kertészet fenntartására, a beteggondozók kifizetésére 61.000 lejt irányoztak elő.

A második napirendi pontban egy 330.000 lejes tételről szavaztak, ez célirányos összeg. Több tanár nyert pert az állammal szemben az elmúlt hónapokban, akik korábban fizetés-különbségért pereltek, ezek a kifizetésére költhető az összeg. A harmadik pontban Kézdivásárhely negyedévi zárómérlegét fogadták el, az eddig megvalósított bevétel 69,49 százalék, a kiadás 66 százalékos a negyedév végén. A 2015-ös évi adók és illetékek nem változnak az idei és tavalyi értékekhez képest.

November 4-én tartja közgyűlését a New Fashion készruhagyár, amelyen a 2013-as évi profitelosztásról döntenek. A várost közel 550.000 lejes összeg illetné a profitból, viszont a New Fashion korábbi közgyűlése, a peres ügyek miatt, úgy döntött, hogy 2014-ben nem osztanak jutalékot. „A múlt héten újratárgyaltuk a kérdést Wilhelm Wegener úrral és Bakk-Vitális Kinga igazgató asszonnyal, és sikerült egy olyan kompromisszumos megoldást találni, miszerint a New Fashion a teljes dividenséből 2.242.350 lejt oszt ki a részvényesek között, ennek 10 százaléka illeti meg Kézdivásárhelyt, azaz 224.235 lej” – világosított fel Bokor Tibor polgármester.

További napirendi pontként szerepelt a Gosp-Com Rt. tőkeemelésére vonatkozó tanácshatározat módosítása, valamint a Stadion utca 9. szám alatti tömbházlakás kataszteri iratcsomójának jóváhagyása. A városi testület felhatalmazta a polgármestert az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésén való részvételre, amelyen az egyesület statútumát módosítják.