Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala nyilvános árverésre bocsát 2019. június 27-én (csütörtök) 15:30 órai kezdettel szabadon maradt parkolóhelyeket az alábbi utcákban:
1. Stadion II. szabad parkolóhelyei: 15B, 43
2. Építők és Bethlen Gábor utca szabad parkolóhelyei: 7, 54, 78
3. Szabadság / Óvoda utca szabad parkolóhelyei:
Szabadság utca: 43
Óvoda utca: 9, 13, 47

Az érdekelteket a polgármesteri hivatal tanácstermébe várják. A jelentkezési iratcsomók benyújthatók 2019. június 26-án, szerdán 15:00 óráig a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal iktatójába.

A következő iratok szükségesek:
- típuskérés (beszerezhető a városrendészeti irodától)
- személyazonossági igazolvány másolata
- lakás tulajdonjogát bizonyító irat másolata
- a személygépkocsi járműigazolványának másolata
- a helyi adóhivatal által kiállított bizonylat
- a személygépkocsi használati jogát bizonyító irat másolata (pl. leasing-szerződés) – esettől függően
- fogyatékossági fokozatba való besorolást igazoló bizonylat – esettől függően
- nyugdíjszelvény másolat férjnek és feleségnek – esettől függően

Információ igényelhető a városrendészeti irodától (202-es iroda) vagy a 0730 600284-es telefonszámon.