A polgármesteri hivatal tanácstermében adják ki az Új utcában újonnan kialakított parkolóhelyeket 2016. december 20-án, kedden, 15:00 órától.

Az érdekeltek a jelentkezési iratcsomót benyújthatják 2016. december 19., hétfő 15:00 óráig a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal iktatójába. A következő iratok szükségesek:
- típuskérés (beszerezhető a városrendészeti irodától)
- személyazonossági igazolvány másolata
- lakás tulajdonjogát bizonyító irat másolata
- a személygépkocsi járműigazolványának másolata
- a helyi adóhivatal által kiállított bizonylat
- a személygépkocsi használati jogát bizonyító irat másolata (pl. leasing-szerződés) - esettől függően
- fogyatékossági fokozatba való besorolást igazoló bizonylat – esettől függően
- nyugdíjszelvény másolat férjnek és feleségnek – esettől függően

Információ igényelhető a városrendészeti irodától (202-es iroda) vagy a 0730-600 284-es telefononszámon.