Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala nyilvános árverésre bocsát 2018. november 28-án
(szerdán) 15 órai kezdettel szabadon maradt parkolóhelyeket az alábbi utcákban:
Építők utca szabad parkolóhelyek:
2, 7, 13, 19, 31, 35, 38, 45, 48, 56, 68, 74, 77, 78, 96, 119
Szabadság utca, 2-es zóna szabad parkolóhelyei:
5, 41, 42

Az érdekelteket a polgármesteri hivatal tanácstermébe várják. A jelentkezési iratcsomók benyújthatók november 26-án, hétfőn 15.00 óráig a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal iktatójába.
A következő iratok szükségesek:
- típuskérés (beszerezhető a városrendészeti irodától)
- személyazonossági igazolvány másolata
- lakás tulajdonjogát bizonyító irat másolata
- a személygépkocsi jármű-igazolványának másolata
- a helyi adóhivatal által kiállított bizonylat
- a személygépkocsi használati jogát bizonyító irat másolata (pl. leasing-szerződés) –
esettől függően
- fogyatékossági fokozatba való besorolást igazoló bizonylat – esettől függően
- nyugdíjszelvény másolat férjnek és feleségnek – esettől függően
Információ igényelhető a városrendészeti irodától (202-es iroda) vagy a 0730 600284-es
telefonszámon.