Szeptember végén jelent meg az első, egészében Erdélyben szerkesztett, írt és rajzolt képregény-havilap.
A lap ára 15 lej vagy 1500 forint.

Rendelés a kezdi.info/fantomatika/offers címen vagy itt: http://fantomatika.com/hu/rendeles/