Az év vége felé közeledve számot vetünk azzal, hogy milyen eredményeket értünk el, hová jutottunk ebben az évben. A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület immáron tizedik alkalommal szervez évzáró kiértékelést. Ezalatt az idő alatt hagyománnyá vált, hogy december hónap 29-én egy utolsó gyűlést tartunk, ahol számítunk a te jelenlétedre is.

Helyszín és időpont: ZNE székhelye, szombat délután 5 óra!

Az évzáró Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

Köszöntő
Az Egyesület 2018. évi beszámolójának elfogadása
Pályázati, pénzügyi beszámoló – fenntarthatóság
2019. évi tervek és költségvetési előirányzatok meghatározása
Tagsági díjak (elmaradt és jövő évi) befizetése
Elismerések, jutalmak átadása
Tagok ötletei, javaslatai, véleménye, napirenden kívüli kérdésekben
Koccintás
Felhívom a tagság figyelmét, amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem lesz szavazóképes, úgy azt 17:30 órai kezdettel ismételten összehívom, ez esetben a jelen lévő tagok számától függetlenül a közgyűlés határozatképes!

Az együttműködést előre is köszönöm!

Tisztelettel: Ráduly Attila, elnök