Waldorf-előkészítő osztályt szeretnének Kézdivásárhelyen: eseménysorozattal népszerűsítik az alternatív oktatást

Adventi készülődésre és a Waldorf-osztály indításával kapcsolatos tervekről szóló, kötetlen beszélgetésre hívja a Kézdivásárhelyi Waldorf Egyesület a 2023-2024-es tanévben előkészítő osztályt kezdő gyerekeket és szüleiket december 12-én, hétfőn 17 órától a kézdivásárhelyi 2-es számú óvodába.

Várnak minden olyan szülőt gyerekkel együtt, akik szívesen kipróbálnák a waldorfos kézműveskedést, szeretnének többet megtudni a Waldorf-pedagógiáról, a tervek szerint 2023-ban indítandó előkészítő osztályról. Miben más ez az alternatív oktatási-nevelési paradigma? Miért ideális a gyerekek készségeinek, képességeinek minél teljesebb körű kibontakoztatása szempontjából? Mit jelent egész pontosan, hogy holisztikus szemléletű? Miért fontos, hogy a gyerekeknek ne csak egy-két érzékszervét mozgósítsuk a tanulásnak nevezett megismerési-tapasztalási folyamatok során, hanem az összes érzékükkel bekapcsolódhassanak a közös világ felfedezésébe? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket járnak körbe a résztvevőkkel és a meghívottal, egy tapasztalt Waldorf-pedagógussal.

A Waldorf-pedagógia egy elmélyült, jól megalapozott, tapasztalati alapon szerzett tudással, és ami még fontosabb: az állandó újra való nyitottsággal, a folyamatos tanulás képességével vértezi fel a gyerekeket, az eredendő emberi kíváncsiságra, kreativitásra és kísérletezőkedvre épít a közös tanulási folyamatban. A Waldorf-iskola a kéz, a szív és a fej iskolája: nemcsak a gyerekek értelmi képességeit és tudását fejleszti, hanem a környezetével összhangban lévő cselekvését, mozgását, érzelmi intelligenciáját, társas készségeit, azt a módot, ahogyan akaratát tettekre váltja. A mozgáson keresztül történő tapasztalatszerzés, a kézzel végzett, finommotorikát fejlesztő tevékenységek, a kézművesség, kézimunka, mozgásos játékok az alapot jelentik, a Waldorf-iskolákban ezekre épül minden más tudásforma.

Az esemény meghívottja Sikó-Barabási Eszter sepsiszentgyörgyi Waldorf-pedagógus, osztálytanító, négygyermekes anya és meseíró. Sepsiszentgyörgyön tanít nyolcadik éve az ottani Waldorf-iskolában, és szívesen megosztja tapasztalatait arról, hogyan zajlik az élet egy ilyen intézményben, milyen módszerekkel és keretekben történik az írás- és olvasástanulás, milyen ünnepek, események, rituálék visznek ritmust a hetekbe, hónapokba, félévekbe.

A tervezett kézdivásárhelyi Waldorf-előkészítő osztályba a mostani Waldorf-ovis gyerekeken kívül majd külsősök is beiratkozhatnak. Ez az esemény tehát nyitott: azt célozza, hogy a Waldorf-iskola iránt érdeklődő gyerekek és szülők megismerjék egymást és a pedagógusokat, legyen idejük összeérni, összekovácsolódni egy igazi, tevékeny és aktív közösséggé. Az egyesület azt tervezi, hogy rendszeresen szervez majd hasonló alkalmakat a gyerek- és szülőközösségnek, ahol kicsik és nagyok együtt kézműveskedhetnek, játszhatnak, ugyanakkor lehetőség nyílik a tervezett iskolai osztállyal kapcsolatos kérdések, fejlemények megbeszélésére is.

Az előkészítő osztály a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium keretében indulna, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az oktatás tannyelve magyar lesz, ugyanakkor az iskolaindító kezdeményezők hangsúlyozzák: a már működő Waldorf óvodai csoportok is multikulturálisak, sőt néhány kisgyerek elsődleges nyelve nem a magyar, hanem a román, angol vagy éppen a német. A tervezett előkészítő osztályba is szeretettel várnak majd mindenféle nemzetiségű kisgyereket, a feltétel, hogy tudjon magyar nyelven kommunikálni.

„Találkozzunk december 12-én, várjuk mindazokat, akik betekintenének egy Waldorf-iskola és –óvoda adventi készülődésének tevékenységeibe, és kíváncsiak a közösségre” – zárják közleményüket a szervezők.