A Gosp-Com Kft. értesíti a magánlakások tulajdonosait, hogy 2018. július 30-dikával megkezdi a zöldhulladék-gyűjtést a kézdivásárhelyi-, nyújtódi-, szászfalvi- és sárfalvi magánlakásoktól.

Megkérjük a lakosságot, hogy az erre a célra kijelölt 240 literes konténereket minden hónap első és harmadik hetén a háztartási hulladék gyűjtésével megegyező napokon helyezzék ki a portájuk elé.

Bővebb információ a 0267 361 060-as telefonszámon vagy a cég székhelyén.