A sepsiszentgyörgyi Vinca Minor Egyesület, Csomád- Bálványos Natura2000 terület Gondnoksága, 2016. október 27-30-ka között, négy napos képzési programot szervezett Kárpát-medencei egyetemisták és szakemberek részére. Az ötödik alkalommal megrendezett programsorozat célkitűzése az egyes régiókon belül zajló természetvédelem működésének bemutatása, illetve a Natura2000 ökológiai hálózatra és a védett területek kezelésére vonatkozó ismeretek szolgáltatása.

A képzés egyrészt lehetőséget biztosított egy igen hasznos tapasztalatcsere kivitelezésére, amely elősegíti a Natura2000 rendszer működőképességét illetve a tanár-diák közti együttműködéseket, másrészt pedig hozzájárult az interregionális kapcsolatok kiépítéséhez és elmélyítéséhez. Ezáltal a résztvevők átfogóbb képet kaphattak a Kárpát-medencében működő természetvédelemről valamint az ehhez kapcsolodó rendszerekről.

Az egész négynapos programsorozat az egyes régiókhoz kapcsolódó bemutatókkal, helyzetjelentéssekkel kezdődött, majd a Csomád-Bálványos Gondnokság szakemberei tartottak előadást a védett területen elvégzett tevékenységeikről. Az előadások után lehetőség nyílt szakmai vitákra, javaslattételekre, észrevételek kinyilvánítására.

Műhelymunka formájában a résztvevők kiértékelték a Vinca Minor Egyesület által készített Csomád-Bálványos Natura2000 területről szóló 5 rövidfilmet. A képzés során 2 terepi nap valósult meg, amelyek során a résztvevők a védett területtel ismerkedhettek, és gyakorlati ismereteket sajátíthattak el, megismerkedhettek az újonnan felújított népi fürdővel és annak egyedi tulajdonságú forrásaival.

A programosorozatot egy tevékenységeket kiértékelő nap zárta.

Összesen 15 résztvevő, egyetemi hallgató, oktató, gondnoksági szakember volt jelen a rendezvényen.
Az anyagi támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította 600000 HUF vissza nem térítendő támogatás formájában.