A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár ingyenes biblioterápiás foglalkozást indít 2016. február 2-tól kedden az érdeklődők számára.
A foglalkozás célja az önismeret-fejlesztés, kommunikációs és az egyéni életminőség javítását segítő, támogató készségek fejlesztése. Megtapasztalható a közös élmény ereje: a csoportban végzett munka ugyanis energiatöbblettel jár.
A könyvtár gazdag állományából választjuk a tevékenységhez használt irodalmi művet. A foglalkozás lehetőséget ad arra, hogy az irodalmi műben rejlő értékek felszínre hozzák , megvilágítsák saját benső értékeinket, tudatosítsák azt és fejlesszék az önismeretünket. A felolvasott szövegrész élményszintű feldolgozása segítségével az egyén annyit mutat meg magából, amennyit akar. A tevékenység csoportban zajlik, melynek ideális létszáma 5-15 fő, de az összetétel minden alkalommal változhat újonnan belépőket is szívesen fogadunk. A foglalkozás időpontja minden kedden 17- órától zajlik.
A tevékenységen ingyen részt vehet bárki, aki be van iratkozva a könyvtárba.