A Vigadó Művelődési Ház szervezésében, 2021. szeptember 16-án (csütörtök), 18 órától, Bodó Barna könyvbemutatóján vehetnek részt az érdeklődők, amely keretén belül két könyve is, a Meggyötört valóság és a Jelenségek szélzúgásban bemutatásra kerül, a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. A köteteket bemutatja és beszélgetőtárs Váry O. Péter, közíró, a Háromszék szerkesztője.

Bodó Barna: Jelenségek szélzúgásban
A kötet az oktatáskutatás területén három fontos – részben összetartozó – témaköréhez ad fontos összegzéseket. Ezek: 1) a Bolyai Egyetemért folytatott politikai harc egy oktatástörténeti fejezetének dokumentatív (és kronologikus) összefoglalója; 2) az iskolaválasztás és identitás kérdéseinek az összefüggése szórványban (elsősorban Arad és Temes megyei iskolákban, településeken); 3) esettanulmányok az oktatási intézmények jogi-közigazgatási helyzetét illetően.

Külön kiemelendő tanulmánytémák a következők:
- A Bolyai Egyetem újra létesítésével kapcsolatos politikai kezdeményezések egy szakaszának dokumentálása. Ez fontos forrása lehet a későbbi monografikus összefoglalóknak, oktatástörténeti összegzéseknek.
- Fontos a marosvásárhelyi katolikus líceum (újra)létesítésének folyamatát vizsgáló esettanulmány. Ez tulajdonképpen az első olyan tanulmány, amely a konfliktusos folyamatot a maga komplexitásában vizsgálja.
- A bánsági szórványiskolákkal kapcsolatos tanulmányok szintén hézagpótlóak. Külön érdemük ezeknek az írásoknak, hogy kitekintést nyújtanak a történelmi Bánság területére is (a szerbiai/vajdasági iskolákra), és ezzel komparatív dimenzióba (is) helyezik a magyar szórvány iskolaválasztásának a kérdését.


Bodó Barna: Meggyötört valóság
21 évnyi újságírói, közírói és szépírói gyakorlatot magam mögött hagyva kerültem be 1990-ben a kisebbségi politizálás forgószínpadára. Az írást nem adtam fel, természetesen, de a született szövegek jelentős része a közélet közvetlen kihívásaira adott válasz volt. Ezért évekig úgy gondoltam, hogy ezeket a szövegeket nem gyűjtöm kötetbe.

Újra olvasva a szövegeket, ma már nem ezt vallom. Bő másfél évtizede csak civil szervezeti keretekben vállalok közéleti feladatot, nem maradtam ki a közbeszédből, csak a nézőpont lett egyértelműbb. Ugyanis, belátjuk vagy sem, a politikusi véleményalkotás mögöttesét behálózza a személyes érdek, a tisztségben maradás szándéka. Az a politikai tisztségviselő, aki nem ragaszkodik tisztségéhez, az nem veszi komolyan feladatát. A civil viszont személyes érdek nélkül áll ki ügyek és személyek mellett, mert neki a lelkiismeretén kívül csak az a közösség parancsol, amelyet közvetlenül szolgál, minden feltétel nélkül.

Ezen civil szemlélet jegyében vettem elő két évtized publicisztikáit, olvastam újra a szövegeket és azt mérlegeltem, hogy van-e mai üzenete egyik vagy másik írásnak. Miről szólnak az egyes írások, milyen értékek jegyében mondanak véleményt, milyen (köz)politikai mögöttesre világítanak rá. Ezzel a szűrővel válogattam össze a jelen, kiadásra összeállított kötet szövegeit.