A Vinca Minor Egyesület, a Csomád-Bálványos védett terület gondnoka, 2017. október 17- november 15. között egy környezeti nevelési oktatási programsorozatot bonyolított le háromszéki magyar óvodások és iskolások bevonásával. A projekt célja az óvodások és általános iskolások környezettudatosságának növelése vizuális és tapasztalati környezeti nevelési módszerekkel, amely által a gyerekek érdeklődését a természetvédelem irányába lehet terelni.

A megvalósítási időszakban a háromszéki óvodás, I-IV osztályos és V-VIII osztályos korosztály számára négy tematikában — biológia, víz, levegő, talaj —valósultak meg különböző foglalkozások. A foglalkozások részét interaktív, gondolkodtató, kompetenciákat fejlesztő és közösséget építő játékok, kreatív foglalkozások képezték, amelyeket szakértő segítségével jutattunk el a tanintézményekbe. A projekt során 4 tanintézményben mintegy 19 foglalkozást tartottunk, amelyek során 572 gyereket vontunk be környezeti nevelési tevékenységekbe.
A megvalósított projekt hozadéka a gyerekek környezettudatos szemléletének kialakítása és fejlesztése, a Csomád-Bálványos védett terület természeti értékeinek megismerése.

A “Környezeti nevelési programsorozat háromszéki gyerekek számára” című projektet Kovászna Megye Tanácsa támogatta. A támogatás értéke 1000 lej.