Környezeti nevelési programsorozat erdővidéki magyar gyerekek számára

A Vinca Minor Egyesület, a Csomád-Bálványos védett terület gondnoka, 2017. szeptember 15 és október 30 között egy környezeti nevelési oktatási programsorozatot bonyolított le erdővidéki magyar óvodások és iskolások bevonásával. A projekt célja az óvodások és általános iskolások
környezettudatosságának növelése vizuális és tapasztalati környezeti nevelési módszerekkel, amely által a gyerekek érdeklődését a természetvédelem irányába lehet terelni.

A megvalósítási időszakban a erdvidékii óvodás, I-IV osztályos és V-VIII osztályos korosztály számára négy tematikában — biológia, víz, levegő, talaj —valósulnak meg különböző foglalkozások. A foglalkozások részét interaktív, gondolkodtató, kompetenciákat fejlesztő és közösséget építő játékok, kreatív foglalkozások képezték, amelyeket szakértő segítségével jutattunk el erdővidéki tanintézményekbe. A projekt során 6 erdővidéki tanintézményben tartottunk mintegy 18 foglalkozást, amelyek során 483 gyereket vontunk be környezeti nevelési tevékenységbe.
A megvalósított projekt hozadéka a gyerekek környezettudatos szemléletének kialakítása és fejlesztése, a Csomád-Bálványos védett terület természeti értékeinek megismerése.

A “Környezeti nevelési programsorozat erdővidéki magyar gyerekek számára” című projekt anyagi támogatását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította 300000 HUF vissza nem térítendő támogatás formájában.

https://www.kezdi.info/documents/kezdi_info_document_4312.jpg