A Vinca Minor Egyesület, a Csomád-Bálványos védett terület gondnoka, 2016. szeptember 15.és november 23. között egy környezeti nevelési oktatási programsorozatot bonyolított le háromszéki magyar óvodások és iskolások bevonásával. A projekt célja az óvodások és általános iskolások nevelése olyan vizuális és tapasztalati környezeti nevelési módszerekkel, melyek által a gyerekek érdeklődését a természeti és kulturális örökségünk és azok védelme irányába lehet terelni.

A megvalósítási időszakban a háromszéki óvodás, I-IV osztályos és V-VIII osztályos korosztály számára 3-3 program készült el, amelyek kapcsán különböző foglalkozások kerültek kidolgozásra. A foglalkozások részét interaktív, gondolkodtató, kompetenciákat fejlesztő és közösséget építő játékok, kreatív foglalkozások képezik, amelyeket szakértő segítségével jutattunk el sepsiszentgyörgyi tanintézményekbe.
A projekt során 6 háromszéki vidéki tanintézményben tartottunk mintegy 18 foglalkozást, amelyek során 332 gyereket vontunk be környezeti nevelési tevékenységbe.

A megvalósított projekt hozadéka a gyerekek környezettudatos szemléletének kialakítása és fejlesztése, a Csomád-Bálványos védett terület természeti és kulturális értékeinek megismerése.

A “Környezeti nevelési programsorozat háromszéki magyar gyerekek számára” című projekt anyagi támogatását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította 300.000 HUF vissza nem térítendő támogatás formájában.